Districtsledenvergadering Overijssel

| Het roode hert

Op woensdag 1 novmber a.s. bent u van harte welkom op de najaarsledenvergadering van VVN Overijssel.

Het bestuur heet u graag welkom bij deze vergadering Een oude traditie wordt weer in ere hersteld. Wij heten u welkom aan een eenvoudig buffet voorafgaand aan onze ledenvergadering.
Onder genot van een hapje kunnen wij in informele sfeer kennismaken, waar nodig, en vooral kennis en ervaringen uitwisselen. Een goede voorbereiding voor onze vergadering! Aanmelden kan tot 26 oktober a.s. via  dit aanmeldformulier.