Bestuur VVN provincie Overijssel

Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersvereniging en heeft Nederland verdeeld in twaalf districten. Het district Overijssel omvat als werkgebied de provincie Overijssel. Binnen dit werkgebied zijn honderden vrijwilligers actief om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het District Overijssel mobiliseert vrijwilligers en burgers op vele manieren, bijvoorbeeld door de ondersteuning bij verkeersonveilige situaties en het ondersteunen van haar afdelingen door te adviseren en ondersteunen in projecten. De lokale afdelingen bestaan uit vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van lokale projecten. Districtsbestuurders zetten zich vrijwillig in op provinciaal niveau.